Mediation staat voor het oplossen van geschillen zonder tussenkomst van een rechter. Dit doet niet alleen een beroep op elegante kennis van zaken op fiscaal, juridisch financieel terrein maar ook op competenties om emotionele aspecten van disputen en geschillen effectief te behandelen en tot een voor partijen bevredigende oplossing te komen.